Categories
Feminist Media Personlig

Ikke i mitt navn

– Alle ekteskap er nå overført til et kjønnsnøytralt register som ingen kristne ville ha giftet seg inn under.

Dette sier Nina Karin Monsen til NTB i dag.

Forhåpentlig er det få andre enn Monsen selv som tror at hun snakker på vegne av alle norske kristne, men som kristen selv, men jeg vil likevel benytte anledningen til å si: Ikke i mitt navn, Monsen! Jeg er kristen, gifta meg i kirka (nåja, kirkekjelleren, men det er bygget som teller) under den gamle ekteskapsloven og ville gladelig gjort det igjen med den nye loven (og den samme mannen, selvfølgelig!)

Jeg lurer litt på hvordan denne saken kom til. Hadde NTB ingen anledning til å stille spørsmål til Monsen, eller benytta de bare ikke anledningen til å spørre hva som får henne til å tro at hun snakker på vegne av alle kristne i Norge?

Categories
Feminist Hjerne

Kvinnehjerne, mannehjerne

Interessant posting i Frontal Cortex om hvor lite vi egentlig vet om forskjeller mellom hvordan kvinners og menns hjerner fungerer. Og det “alle” vet, for eksempel om intuisjon, kan vise seg å være helt feil:

What they found, in a nutshell, is that men not only trade more often than women but do so from a false faith in their own financial judgment. Single men traded less sensibly than married men, and married men traded less sensibly than single women: the less the female presence, the less rational the approach to trading in the markets.

Resultatet av denne studien er kanskje litt mindre overraskende?

The male brains are just “doing the math” and turn off after they have made a decision. The female brains […] are worrying, and thinking about the reward consequences, after they have decided how much to repay.

Categories
Feminist Politikk

Karitas kvaler

Mens en bønsj med politikere tar skarpt avstand fra Spitznogles spitznogliseringer i VG i dag, er det én som ikke helt får seg til det.

Tidligere likestillingsminister Karita Bekkemellom (Ap) er ikke like kategorisk.

– Jeg syns det er vanskelig å gi kvinner et entydig råd. Feil kan begås av alle, og folk kan også endre seg. Kjempevanskelig og veldig intimt, skriver hun i en sms til VG.

Sammenlikne hijab og kjønnslemlestelse i nøye planlagt utspill? Helt kurant. Anbefale at kvinner bør gå fra menn som slår? Kjempevanskelig. Og veldig intimt.

Det er helt sant at folk kan endre seg. Jeg hadde for eksempel engang et snev av respekt for Karita Bekkemellom, selv om det skal innrømmes at det begynner å bli veldig, veldig lenge siden.