Home » Dataspill

Hva er best for barn på Android?

Etter noen uker med nettbrett i huset, begynner vi å opparbeide oss en liten samling med applikasjoner som brukes mest av husets andreklassing. Og når jeg sier liten, så mener jeg faktisk at den ikke er så stor….

Read More »

Sju vanlige feil i (e-)læring og spill for barn

Som avdanket e-læringsprosjektleder og nybakt mor til et barn som er i ferd med å oppdage en verden av læringsspill, ser jeg mye veldig bra, og en del til å bli veldig oppgitt over. Vi snakker ofte om…

Read More »

A sense of achievement in an imaginary world

Uten å ha vært rollespiller i noe omfang å snakke om selv, må jeg si at The Guild slett ikke er dum som YouTube-basert miniserie. Episodene er korte og relativt poengterte (jeg har sett fire av de åtte…

Read More »