Categories
E-læring Hjerne

For hjernens skyld

Interessant lesning hos Donald Clark i dag for noen som både er i markedet for storskjermtv i nær framtid og jobber med læring fra skjerm:

In research by Nass and Reeves at Stanford (The Media Equation, Nass and Reeves, Cambridge University Press) 125 adults viewed segments showing a variety of scenes, on two different screen sizes. They concluded that picture size does affect memory. The bigger the screen the better the retention. Interestingly screen size also affected levels of arousal and their evaluation of the content, the larger screen eliciting more positive evaluations.

Clark undres hvilke konsekvenser dette har for e-læring og ikke minst ideen om mobillæring, hvis det faktisk er slik at vi tar dårligere til oss det vi får presentert på en liten skjerm. Jeg tror det i hvert fall kan være nok et argument mot å bruke store ressurser på å utvikle mange typer innhold spesifikt for små skjermer; bedre med fleksibel utforming som lar de som trenger og ønsker det og som det fungerer for, hente ut informasjon på liten skjerm. Jamfør også Espens utmerkede posting om teknologikontroll.

Jeg satte også stor pris på at Clark får inn noen herlige stikk mot anti-tv-snobberiet og ser nå fram til en hjerneutvidende tv-anskaffelse i nær framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *