Categories
Bibliotek

Prisverdige bibliotekarer

Ikke visste jeg at New York Times deler ut en årlig bibliotekarpris.

The Times Librarian Award recognizes those librarians in public libraries whose exemplary performance and outstanding community service have made their libraries friendlier and more accessible institutions.

Og alle lesere kan nominere! Her tillands tror jeg det som finnes av priser, tildeles av bibliotekvesenet eller -organisasjonene selv. Burde ikke en av de som liker å kalle seg kulturaviser, sett et kall her, tro?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *