Categories
Opphavsrett

Afrika vinner på åpent innhold?

I First Monday-artikkelen Collaborative development of open content tar den sørafrikanske professoren Derek Keats til orde for et samarbeid mellom afrikanske universiteter om produksjon av pensumlitteratur/kursmateriell som åpent innhold. Han presenterer flere ulike samarbeidsmodeller (ved hjelp av litt flere flytkart enn jeg klarer å engasjere meg i, det skal innrømmes) og nevner blant annet Wikipedia, Nupedia og MITs open courseware som eksempler på åpent innhold med tre ulike grader av åpent samarbeid om produksjonen. Wikipedia får som vanlig ros for å være overraskende bra.
What I have attempted to present here is a model to enable small institutions with limited resources to collaborate and contribute to the knowledge commons, from which they can also draw content resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *