Categories
Opphavsrett

Wikipedia passerer 100k

Oppslagsverket Wikipedia har passert 100 000 artikler, skriver Wired. Det er hyggelige nyheter for oss som tror dugnadsmodellen har noe for seg også på innholdssida. Jeg har skrevet om Wikipedia og åpent innhold flere ganger, først i Kulturnetts magasin for et års tid siden og så for Skolenettet i høst, med vekt på hva slike nettsteder og modeller kan brukes til i skolen:

Kunnskap på dugnad (Skolenettet 20.12.02)
Ope innhald – med rett til å dele (Magasinet, Kulturnett Norge 20.03.02)
Medan vi ventar på kunnskapsbasen (Magasinet, Kulturnett Norge 20.03.02)

Wired-artikkelen nevner også Wiktionary, et ordbokprosjekt som starta opp i desember i fjor og springer ut av Wikipedia. Rett i bokmerkesamlinga for nærmere studier etter hvert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *