Categories
Språk

Et sniksegregerende Språkråd?

Ingunn Økland tar i artikkelen Lederstilling uten appell? for seg den manglende interessen for stillingen som direktør i Språkrådet etter at den allestedsnærværende Sylfest Lomheim nå har fratrådt.

Og lo and behold, hun nevner det som litt for sjelden har kommet opp, nemlig Språkrådets rolle som forsvarer av et veldig lite inkluderende språk:

Det har opptrådt ganske anelsesløst. Den største offentlige kontroversen i hans periode gjaldt bruken av ordet nordmann. «Vi mener det er uriktig å kalle folk fra andre land for «nordmenn», for «nordmann» betyr i utgangspunktet person av etnisk norsk opprinnelse. En pakistaner (…) er uansett pakistaner (…) og tilhører sin gruppe,» het det i den bastante uttalelsen. Lomheim forsvarte dette «språkrådet» fra en av hans underordnede i flere uker.

Var det bare en glipp? Eller et symptom på en snever og segregerende forståelse av landets befolkning og språkbrukere?

Snever og segregerende? Absolutt. Glipp? Nei. Denne bloggposten har boblet siden lenge før Øklands innlegg, så la meg hoste opp noen andre eksempler.

Det er sikkert flere eksempler, men disse har jeg lengst framme i pannebrasken. Lomheim har gang på gang stått fram som forsvarer av et “vi” som bare inkluderer hvite nordmenn, og som mer opptatt av de samme hvite nordmenns rett til å bruke de begrepene de vil med påstått gode intensjoner (eller uten intensjoner overhodet), enn av hvordan de som omtales, måtte oppfatte denne begrepsbruken.

Jeg håper inderlig med Økland at vi får en språkrådsdirektør med et mer oppdatert språksyn — og syn på hva som i det hele tatt er norsk — enn vi har hatt i Lomheim.

Categories
Skriving Språk

Gode råd til skrivende

Roy Peter Clark skriver bloggen Writing Tools for Poynter Institute og har utgitt bok og laget podcast med samme navn.

Clarks “verktøy” for skrivende spenner fra råd om grammatikk og syntaks — bruk aktivformer, ikke passiv, plasser viktige ord først og sist i setningen, slike ting — til tips om research og hvordan man kan forholde seg til et stort skriveprosjekt uten å føle det som man prøver å klemme en isbjørn.

Det er ikke mye revolusjonerende nytt her, men de fleste slags skribenter kan ha godt av noen påminnelser om gode lese- og skrivevaner nå og da — det har i hvert fall jeg. Clark viser til et par av mine favorittverk om skriving; The Elements of Style, AKA Strunk and White og Anne Lamotts Bird by Bird, begge bøker jeg både anbefaler varmt og gjerne leser igjen og igjen.

Writing Tools-podcasten finner du på iTunes (og dessverre bare der, ser det ut til). Clarks blogg er her, og utgaven av dødt tre er naturligvis også i salg.

Categories
Språk

Nytt & gammelt

Merriam-Webster har lagt til nye ord igjen — som vanlig en blanding av ord du ville trodd var der allerede, ord fra nyhetsbildet det siste året eller to, buzzord ++ Nye ord jeg nå har lært (men ikke nødvendigvis kommer til å bruke i en setning med det første):

  • acai
  • memory foam
  • staycation
  • missalette

Morsomste ord på lista er utvilsomt “zip line”, men det er kanskje mest fordi jeg har så fryktelig lyst til å prøve en?