Categories
Detteoghint

Seksualmoralen avgjør valget?

Klassebakgrunn og økonomi har stadig mindre å si for amerikanernes politiske valg, hevder denne artikkelen i The Atlantic. De “nye” skillelinjene mellom demokrater og republikanere går på moral, mer spesifikt seksualmoral. Sterke krefter blant republikanerne presser på for å endre blant annet abortlovgivninga, men partiet vil kunne få problemer med sine mer liberale velgere om det kjøres for hardt på slike saker, mener artikkelforfatteren, som også hevder at Bush allerede er i gang med å tone ned abortsaken – og gjør sitt beste for å holde debatten på krig og terrorisme. Interessant statistikk og godt skrevet artikkel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *