Home » Teknologi

Sterk kost i høringsnotat om norsk boklov

i Norge har man tilgang til alle sine e-bøker fra alle elektron-iske plattformer (det være seg mobiltelefon, PC, nettbrett eller lesebrett). Dette er ikke situasjonen i proprietære løsninger, for eksempel Amazon eller iTtunes, der e-bøkene kun kan leses…

Read More »

Hva er best for barn på Android?

Etter noen uker med nettbrett i huset, begynner vi å opparbeide oss en liten samling med applikasjoner som brukes mest av husets andreklassing. Og når jeg sier liten, så mener jeg faktisk at den ikke er så stor….

Read More »

10 ting jeg hater ved ebøker (og likevel er de bedre enn papir)

Bloggposten er basert på et “foredrag” for Girl Geek Dinners Oslo 9. juni 2011. Jeg hater at vi aldri blir ferdige med å snakke om ebøker som noe nytt. Eboka er 40 i år. Den første prosjekt Gutenberg-boka…

Read More »