Home » Språk

Et sniksegregerende Språkråd?

Ingunn Økland tar i artikkelen Lederstilling uten appell? for seg den manglende interessen for stillingen som direktør i Språkrådet etter at den allestedsnærværende Sylfest Lomheim nå har fratrådt. Og lo and behold, hun nevner det som litt for…

Read More »

Gode råd til skrivende

Roy Peter Clark skriver bloggen Writing Tools for Poynter Institute og har utgitt bok og laget podcast med samme navn. Clarks “verktøy” for skrivende spenner fra råd om grammatikk og syntaks — bruk aktivformer, ikke passiv, plasser viktige…

Read More »

Nytt & gammelt

Merriam-Webster har lagt til nye ord igjen — som vanlig en blanding av ord du ville trodd var der allerede, ord fra nyhetsbildet det siste året eller to, buzzord ++ Nye ord jeg nå har lært (men ikke…

Read More »