Home » E-læring

Hva er best for barn på Android?

Etter noen uker med nettbrett i huset, begynner vi å opparbeide oss en liten samling med applikasjoner som brukes mest av husets andreklassing. Og når jeg sier liten, så mener jeg faktisk at den ikke er så stor….

Read More »

Sju vanlige feil i (e-)læring og spill for barn

Som avdanket e-læringsprosjektleder og nybakt mor til et barn som er i ferd med å oppdage en verden av læringsspill, ser jeg mye veldig bra, og en del til å bli veldig oppgitt over. Vi snakker ofte om…

Read More »

To gode e-læringskilder

"The future is here" by shareski Jill etterlyste gode blogger om e-læring på Twitter her om dagen og har nå samlet opp tipsene hun fikk. Et par fine kilder var nye for meg: Flickr-gruppa Great quotes about learning…

Read More »