Om troll og knuste vinduer

Kottke sammenlikner dårlig modererte nettsteder med byen i kaos hvor hærverk tolereres; “broken windows”-teorien om at uorden som ikke håndteres, både gir mer uorden og øker sjansen for alvorligere forbrytelser. Ingen dårlig metafor, og et interessant apropos til Forfatterbloggens usunne tone.

When forums, message boards, and blog comment threads with more than a handful of participants are unmoderated, bad behavior follows. The appearance of one troll encourages others. Undeleted hateful or ad hominem comments are an indication that that sort of thing is allowable behavior and encourages more of the same. Those commenters who are normally respectable participants are emboldened by the uptick in bad behavior and misbehave themselves. […] Or they stop visiting the site altogether.

Kottke spekulerer også på om et nettsteds grafiske utforming har noe å si for hvordan det behandles; et knust vindu er naturligvis et spørsmål også om estetikk. Han har utvilsomt et poeng i at det kan bety noe for i hvilken grad den besøkende oppfatter at nettstedeieren bryr seg om og vedlikeholder sidene — det framstår unektelig som merkelig skjødesløst at for eksempel kommentarene i Forfatterbloggen er stila med en linjehøyde og font som gjør dem nesten uleselige. Men med god og fornuftig moderering vil slike ting trolig spille betydelig mindre rolle. Med en synlig moderator ville man kanskje til og med ha noen å gå i samtale om den rotete utformingen med? (Via The Frontal Cortex)

You May Also Like

About the Author: Jorunn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *