Categories
Media Teknologi

Wikipedia og kvalitet

Denne e-posttråden starta av Jimmy Wales har en interessant diskusjon om hva som kan gjøres for å bedre kvaliteten på Wikipedia. Dette har Andrew Orlowski følt seg kallet til å skrive en to siders artikkel om, fordi utgangspunktet er en kritikk fra Nicolas Carr, som Wales delvis har sagt seg enig i. Om en kan holde ut Orlowskis kroniske usaklighet og slitne vitser om at Wikipedia bare er skikkelig bra på Klingon, er alt greit så langt. Wikipedia og kvalitet er et viktig og interessant spørsmål, og det fortjener å drøftes både innenfra og utenfra, selv om Orlowski knapt kan sies å være ute etter å drøfte.

Verre blir det når itavisen kommer på banen og våser med kilder — igjen. I dette tilfellet er det Jimmy Wales som tillegges en masse sitater som kommer fra Carrs artikkel, og nå påstås å ha sagt at “Wikipedia er søppel”.

Hvilket han ikke har. Men han har spurt “Hva kan vi gjøre?” Og det var det som fikk i gang den interessante delen av diskusjonen.

2 replies on “Wikipedia og kvalitet”

Eit anna, men relatert, spørsmål dukkar opp når du les det som står ramma inn øvst i Bill Gates-oppslaget: “This topic is considered a necessary subject on Wikipedia, and there is a high-priority on its being cleaned up to conform to a higher standard of quality.”

Javel? Blll Gates eit naudsynt emne på Wikipedia? Til skilnad frå kva emner,då?

[…] PÃ¥ andedammen leser vi om en artikkel bygget pÃ¥ følgende “utsagn” fra Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales: “Wikipedia er søppel”. Dette har han selvfølgelig ikke sagt, det er bare journalisten som ikke har lest den utenlandske kilden skikkelig. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *